Spelregels en andere zaken

Spelregels en andere zaken

Voor, tijdens en na de Fundagen hanteert Stichting FunCare4Kids een aantal spelregels om de activiteiten zo toegankelijk mogelijk, zo veilig mogelijk en zo leuk mogelijk te laten verlopen voor alle deelnemers en vrijwilligers. Op deze pagina treft u onze spelregels en voorwaarden aan.

De meeste Fundagen kennen een limiet aan het aantal deelnemers. FC4K probeert door de frequentie van de Fundagen, door de opsplitsing van de kinderen over leeftijdsgroepen en de opzet van elke Fundag deze limieten zo ruim mogelijk te houden. Daarnaast brengt elke Fundag kosten met zich mee, zowel voor de dag zelf als per kind. Bovenstaande is dan ook de reden dat FC4K een strikt beleid hanteert bij het aanmelden voor deelname aan Fundagen.

FC4K behoudt zich het recht voor kinderen die:
– niet op komen dagen zonder tijdige afmelding.
– zich bij herhaling afmelden.
– wangedrag vertonen tijdens de Fundagen.
uit te sluiten van deelname in de toekomst.

De werkgroep verantwoordelijk voor registratie van de kinderen stelt in voorkomende gevallen het bestuur voor om kinderen van toekomstige deelname uit te sluiten. Het Dagelijks Bestuur van FC4K neemt hierover het formele besluit en informeert de ouders/verzorgers en kinderen. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.

Overige regels tijdens deelname zijn:
FC4K zorgt voor een ongevallenverzekering voor de deelnemende kinderen tijdens Fundagen.
FC4K zorgt voor voldoende vrijwilligers om een veilige omgeving te waarborgen.

Filmen tijdens Fundagen

Tijdens de Fundagen worden vaak foto’s gemaakt en er wordt soms gefilmd. Dit materiaal wordt in de vorm van een link aan alle op die dag aanwezige kinderen gemaild, gebruikt in onze nieuwsbrief (voor vrijwilligers, fondsen of andere belanghebbenden), op de website of tijdens beurzen of evenementen, zoals de Support Beurs. Het is voor ons niet mogelijk om individuele kinderen uit de foto te houden, dus wanneer u uw kind aanmeldt, dan betekent dit dat u tevens toestemming geeft dat wij een foto waarop uw kind staat ook voor genoemde doeleinden mogen gebruiken.

Gebruik van contactgegevens van kinderen
FunCare4Kids verplicht zich om zorgvuldig om te gaan met de contactgegevens van de kinderen opdat via FunCare4Kids geen inbreuk op de privacy wordt gemaakt. Deze gegevens gebruikt FunCare4Kids alleen voor het realiseren van haar eigen doelstellingen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties of instellingen.
Het is vrijwilligers en bestuursleden nadrukkelijk niet toegestaan om de contactgegevens, die via FunCare4Kids voor operationele doeleinden zijn verkregen, te gebruiken voor persoonlijke, commerciële of andere doeleinden. Ook zal FunCare4Kids geen adresbestanden van kinderen overdragen aan andere organisaties of instanties.

Klik hier voor het Privacy Beleid 

Vervoer naar Fundagen
Vrijwilligers vervoeren geen kinderen die deelnemen aan een Fundag of andere activiteit van FunCare4Kids. Het Bestuur van FunCare4Kids heeft voor dit uitgangspunt gekozen om onderstaande risico’s te vermijden:

  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij ongelukken tijdens vervoer;
  • Aanklachten tegen FunCare4Kids over ongewenste intimiteiten in een situatie waarin vrijwilligers alleen met een (of meer) kind(eren) zijn;
  • Te laat komen of niet komen opdagen van kinderen doordat een vrijwilliger de afspraak niet na komt of na kan komen.

Download hier onze statuten

 

 

Registreren kind

Valt uw kind in onze doelgroep en is hij of zij tussen de 6 en 16 jaar… van harte welkom bij FunCare4Kids!

Online doneren

FunCare4Kids is afhankelijk van donaties voor het organiseren van Fundagen. Alle beetjes helpen. Help jij mee?

Fundagen online

Hier vind je een overzicht van de online Fundagen. Uitnodigingen met een aanmeldlink worden altijd per mail gestuurd.

Vriend worden

Als Vriend van FunCare4Kids help je mee om de Fundagen kosteloos voor de kinderen te kunnen blijven organiseren!

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij onze digitale nieuwsbrief ‘FunFacts’ via e-mail met o.a. verslagen van onze Fundagen. Wil je deze ook ontvangen? Meld je dan hier aan. Let op: kids/ouders en vrijwilligers die zijn ingeschreven bij onze stichting, ontvangen deze nieuwsbrief al automatisch.